Demonstrējumu noslēguma seminārs par laukaugu audzēšanu integrētā un bioloģiskā saimniecībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)  sadarbībā ar saimniecībām reģionos, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF), biedrību “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA), Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI) un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU)  aicina apmeklēt augkopības demonstrējumu noslēguma semināru “Laukaugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi integrētā un bioloģiskā saimniekošanā”.

Norises laiks un vieta: 01.12.2022. plkst. 10.00 LLKC, Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads.

Pieteikšanās: https://forms.gle/g6LFvphTj6Jjipdk6

Kontaktinformācija: e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv, tālr. 29115730 (Ilze Skudra).

Seminārā būs iespēja uzzināt par graudaugu ražas izmaiņām atkarībā no sēklu apstrādes veida, pielietojot inovatīvu sēklu apstrādes paņēmienu “thermoseed”. Tiks prezentēti Zemkopības institūtā iegūti rezultāti par komposta izmantošanas efektivitāti graudaugos. Savukārt informāciju par saimniecībās dažādos reģionos ierīkoto augkopības demonstrējumu piecu gadu rezultātiem prezentēs augkopības konsultanti. Apkopoti rezultāti par augsnes apstrādes veidu salīdzinājumu, kaitīgo organismu ierobežošanu laukaugos, kaļķošanas materiālu efektivitāti integrētā un bioloģiskā saimniecībā, kā arī augu maiņas nozīmi bioloģiskā saimniekošanas sistēmā.

PROGRAMMA

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” Demonstrējuma tēma (lote): Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktā un lopbarībai neizmantotās zāles (līguma Nr. LAD 210118/P15, 14.lote), Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte (līguma Nr.LAD240118/P14. un Nr. LAD160119/P4, 13 lote), Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos (līguma Nr. LAD240118/P23, 23.lote), Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos (līguma Nr. LAD240118/P28, 28.lote),Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos (Līguma Nr.LAD240118/P26, 26.lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.