Jautājumu-Atbilžu forums par jaunajiem KLP atbalsta pasākumiem

Ir apstiprināts Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam un ir zināmi atbalsta pasākumi, kas tiks īstenoti no 2023.gada. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta pasākumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ir izveidots Jautājumu-Atbilžu forums, kurā lauksaimnieki var uzdot jautājumus un skatīt atbildes par neskaidriem jautājumiem.
Jautājumu-Atbilžu forums ir pieejams Latvijas Lauku tīkla mājaslapā: http://www.laukutikls.lv/klp-atbalsta-pasakumi-no-2023-gada-atbildes-un-skaidrojumi

un ZM mājaslapā sadaļā KLP 2023-2027: https://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-2023-2027/aktualais-par-klp-2023-2027?nid=3133  “Jautājumi un atbildes”

Atbilžu gatavošanu nodrošina Zemkopības ministrija sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu un Valsts augu aizsardzības dienestu.

Informācijas avots: Zemkopības ministrijas KLP stratēģiskā plāna izstrādes komanda