Informatīvā tikšanās “Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” aicina uz informatīvu tikšanos ar Vides un aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem par oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses būtību, nepieciešamību, izveidi un lietošanu.

Informatīvā tikšanās “Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese” notiks tiešsaistes platformā Microsoft Teams 2023.gada 4.janvārī no plkst. 14.00 līdz plkst.15.00

Pieslēgšanās informācija šeit:

Click here to join the meeting https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4NmYwZDEtOGNiZS00N2UxLTk5MWItY2IwZjk5YTI4NmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2d593ad-f07d-4c55-87c8-106c26d6ba08%22%2c%22Oid%22%3a%22e842ed84-d259-4958-8e07-210024ed7102%22%7d

Meeting ID: 362 899 634 409

Passcode: mJaGji

Līdz 2023.gada 2.janvārim VARAM aicina iesūtīt interesējošos jautājumus (uz e pastu info@lzf.lv), lai atbildes varētu iekļaut prezentācijā. Uz jautājumiem, kuri būs radušies prezentācijas ietvaros, atbildēs tiks sniegtas pasākuma laikā.

Papildus informācijai! No nākamā gada 1. janvāra visām juridiskām personām – uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem u.c. oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses lietošana būs obligāta. E-adreses neesamība var radīt ierobežojumus atsevišķu valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanai.