Šovasar Ērgļos notiks lielākā lauku attīstības entuziastu tikšanās – 6. Lauku kopienu parlaments par viedu attīstību reģionos

No 2023. gada 14. līdz 16. jūnijam Madonas novada Ērgļos notiks 6. Latvijas Lauku kopienu parlaments ar mērķi iepazīstināt ar jaunām metodēm un sekmēt rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Notikums, kas notiek katru otro gadu, tradicionāli pulcēs politikas veidotājus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un akadēmiķus un pilsoniski aktīvos lauku attīstības entuziastus un iniciatīvu īstenotājus no visas Latvijas, lai kopīgi izzinātu veiksmīgu Latvijas un ārvalstu risinājumu pieredzi, sekmētu iesaistīto pušu sadarbību, identificētu izaicinājumus un prioritātes lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā.

Šogad pasākuma vadmotīvs būs “viedo lauku sarukšana” jeb no angļu valodas “rural shrinking” kā stratēģiska pieeja lauku attīstībā. Iedzīvotāju skaita samazināšanās lauku teritorijās ir izaicinājums lielā daļā Eiropas un visā pasaulē. Viedā attīstība kā paradigmas maiņas pieeja palīdz pārorientēt lauku politiku, izmantojot holistiskākas, proaktīvākas un uz vietu balstītas stratēģijas, kas atbilst mūsdienu realitātei.

Parlamentā par lauku reģionu viedās attīstības stratēģijas iespējām un efektīviem rīkiem lauku kopienu izaugsmei ziņojumus sniegs gan Latvijas, gan Eiropas valstu augsta līmeņa amatpersonas un lauku attīstības eksperti un praktiķi. Atklāšanā ziņojumu sniegs Amerikas Savienoto Valstu Aiovas štata universitātes pētnieku grupas vadītāja profesore Kimberlija Zarekora (Kimberly E. Zarecor), kas strādā ar lauku kopienām, identificējot dzīves kvalitātes uzlabošanu teritorijās, kurās būtiski samazinās iedzīvotāju skaits, labajā praksē dalīsies arī Eiropas Savienības ministriju un kopienu praktiķi, ļaujot izzināt citviet izmantotās pieejas, stratēģijas un arī atbalsta instrumentus viedai lauku attīstībai. Lauku kopienu parlamentā vienkopus satiksies arī Latvijas viedo ciemu kopienu pārstāvji, kuri laukos dzīvo, strādā, veido ģimenes, vada uzņēmējdarbību un aktīvi darbojas savas apkaimes veidošanā bieži laužot arī stereotipus, kas laukos ir vai nav iespējams.

“Latvijas Lauku kopienu parlaments ir unikāls kopienu līderu un lauku attīstības entuziastu satikšanās brīdis. Tā ir vide, kur meklēt atbildes un izzināt labās pieredzes, lai to pozitīvā ietekme rezonētu vēl plašāk. Parlamenta viedokļi tiks apkopoti Rezolūcijā, kas nākamos divus gadus kalpos par Latvijas lauku telpas ceļa karti gan politikas veidotāju lēmumiem, gan pašiem lauku aktīvistiem. Šī gada vadmotīva – stratēģiska un vieda lauku attīstība – kontekstā aplūkosim citu valstu pieredzi, jau esošas un efektīvi strādājošas metodes un rīkus lauku attīstībā no Latvijas un daudzām citām valstīm,” stāsta Latvijas Lauku forums izpilddirektore Anita Seļicka.

Trīs dienu programmā Ērgļos būs diskusijas un pieredžu apmaiņa par izaicinājumiem, bažām, neizmantotajām iespējām, kā arī iedvesmas stāsti par cilvēku paveikto lauku attīstības sekmēšanai. Reģistrācija dalībai un plašāka informācija par Kopienu parlamenta aktualitātēm pieejama mājas lapā parlaments.laukuforums.lv.

PROGRAMMA

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināti piedalīties lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, vietējo kopienu līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, valsts pārvaldes pārstāvji un politikas veidotāji –  ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos. Dalība parlamentā ir bez maksas un pasākums notiks latviešu valodā.

Latvijas Lauku kopienu parlamenta kustība aizsākta 2012. gadā ar mērķi izveidot spēcīgu lauku pilsoniskās sabiedrības balsi, katru otro gadu pulcējot vairākus simtus kopienu pārstāvju, reģionu attīstības profesionāļu, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvju un politikas veidotāju, kuri līdzvērtīga dialoga rezultātā nonāk pie vienošanās par svarīgākajiem nākamajos gados veicamajiem darbiem lauku kopienu stiprināšanai.

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno vairāk kā 80 organizācijas visos reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Latvijas Lauku kopienu parlamentu rīko biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un nodibinājumu “Madonas novada fonds”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Baltic-American Freedom Foundation.

Kontaktinformācija

Anita Seļicka

Latvijas Lauku forums izpilddirektore

Tālruņa numurs: +371 28855427

E-pasta adrese: info@laukuforums.lv