Informācijas iesniegšana LIZ pārvaldības sistēmā 2023.gadā par EKO shēmām

Ņemot vērā, ka 2023. gads ir Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) uzturētās LIZ pārvaldības sistēmas darbības pirmais gads, daudzi lauksaimnieki ir informējuši par grūtībām to lietojot un sniedzot prasīto informāciju norādītajos termiņos.

VAAD pateicas par sadarbību un sapratni tiem zemniekiem, kuri LIZ PS pārvaldības sistēmā jau veikuši nepieciešamās darbības ekoshēmu un agrovides atbalsta maksājumu saņemšanai.

Vienlaikus informējam, ka VAAD vēl novembrī un decembrī sniegs nepieciešmo atbalstu tiem lauksaimniekiem, kas vēl nav iesnieguši datus LIZ pārvaldības sistēmā, lai LAD varētu veikta maksājumu izmaksas 2024. gada janvārī.

VAAD arī turpinās darbu pie LIZ PS pārvaldības sistēmas funkcionālajiem uzlabojumiem un lietojamības vienkāršošanas, uzklausot lauksaimnieku priekšlikumus.

Izprotot situāciju un, lai lauksaimnieki varētu saņemt maksājumus plānotajos laikos, VAAD jau šobrīd aktīvi sniedz atbalstu Lauku vēstures datu ievadē LIZ PS pārvaldības sistēmā un aicina izmantot kādu no šādām atbalsta iespējām:

  1. Visās VAAD reģionālajās nodaļās Latvijā un centrālajā administrācijā Rīgā telefoniski vai klātienē darbinieki palīdzēs LIZ sistēmā ievadīt datus tiem lauksaimniekiem, kuri Lauku vēstures pierakstus veic papīra formātā (mapēs, kladē u.c.).
  2. Tie lauksaimnieki, kuri paši vada datus LIZ pārvaldības sistēmā, turpina to darīt atbilstoši ekoshēmu atbalsta maksājumu saņemšanas prasībām. Grūtību, vai neskaidrību gadījumā jāsazinās ar VAAD.
  3. Lai pieteiktu konsultāciju Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC), zvanīt pa tālruni 28337799 (darba dienās plkst. 9:00-17.00).
  4. Tie lauksaimnieki, kuri Lauku vēsturi veic privātajās elektroniskajās sistēmās vai Excel atbalstītajos failu formātos, paši vai ar privātā pakalpojuma sniedzēja starpniecību iesniedz elektroniski pa e-pastu lizps.atbalsts@vaad.gov.lv Excel atbalstītajos failu formātos šādus esošos Lauku vēstures datus: 
Par AAL lietošanu (EKO_4) Minimālā augsnes apstrāde vai tiešā sēja Kultūraugs Lauks (LAD lauka Nr…)Apstrādātā platībaDatumsKultūrauga ASAAL nosaukumsAAL deva  
Par AAL lietošanu (EKO5_3) Precīzā smidzināšana KultūraugsLauks (LAD lauka Nr…)Apstrādātā platībaDatumsLauks Kultūrauga ASAAL nosaukumsAAL devaPielietotie agregāti vai pašgājēja mašīnas  
Par precīzo mēslošanu – minerālmēsli, organiskais mēslojums (šķidrmēsli, digestāts) (EKO5_1, EKO5_2) Datums Lauks (LAD lauka Nr…)ML veids ML nosaukums un saturs (N, P2O5, K2O)DevaApstrādātā platībaPielietotie agregāti vai pašgājēja mašīnas
Mēslošanas plāna sagatavošanai (EKO5_1, EKO5_2) Sēšanas/Stādīšanas datumsIesētais/Iestādītais kultūraugsIzsējas norma/Stādu daudzumsPlānotā raža

Augsnes analīzes

Vienlaikus noteikts pagarinājums augsnes agroķīmiskās izpētes datu, kā arī augsnes paraugu analīžu rezultātu iesniegšanai LIZ PS pārvaldības sistēmā līdz 2023. gada 5. novembrim, kas nepieciešami informācijas iesniegšanai par pamatkaļķošanu (EKO2_1) un precīzo tehnoloģiju izmantošanu (EKO5).

Precīzās tehnoloģijas

Ja saimniecība nav, vai ir daļēji iesniegusi ģeo-foto uzņēmumus precīzo tehnoloģiju fakta konstatācijai (EKO5), līdz 5.novembrim saimniecībai ir iespēja augšupielādēt LIZ pārvaldības sistēmā failus no tehnoloģiskās iekārtas vadības termināļa, lai pierādītu darbības faktu.

Mēslošanas plāns

Lai atviegloto prasības izpildi par mēslošanas plānu izveidošanu, pamatojoties uz lauksaimnieka piekrišanu un iesūtītajiem Lauku vēstures datiem Excel atbalstītajos failu formātos, VAAD konsultanti LIZ pārvaldības sistēmā individuāli katrai saimniecībai izveidos Mēslošanas plānus.

Uzmanību!

 Ja lauksaimnieks nevienu lauku nav pieteicis 5.ekoshēmas apakšatbalstam par tieša šķidrā organiskā mēslojuma (šķidrmēslu, vircas, digestāta) izkliedi un iestrādi, taču laukus ir pieteicis vienlaicīgi gan 5.ekoshēmas apakšpasākumam par precīzo minerālmēslu izkliedi, gan 5. ekoshēmas apakšpasākumam par augu aizsardzības līdzekļu precīzo izsmidzināšanu (abi apakšpasākumi kopā katrā no atbalstam pieteiktajiem laukiem), atbalsta maksājuma saņemšanai pietiek izpildīt tikai apakšpasākuma par augu aizsardzības līdzekļu precīzo izsmidzināšanu prasības, un mēslošanas plānu LIZ pārvaldības sistēmā var neveidot.

Informācijas avots: Valsts augu aizsardzības dienests