LZF aicina biedrus un citus interesentus uz semināru „Svarīgākas likumdošanas izmaiņas 2017”

Biedrības „Latvijas Zemnieku federācija (LZF)” biedri š.g. 23.martā Ozolniekos tiksies LZF kopsapulcē lai atskatītos un izvērtētu 2016. gadā paveikto un plānotu turpmākos darbus.

Dienas pirmajā pusē, plkst. 10:00-12:00, notiks LZF Biedru kopsapulce, bet pēc tās – plkst. 12:00, aicinām gan biedrus, gan citus interesentus uz semināru „Svarīgākās likumdošanas izmaiņas 2017”. Seminārā SIA Kronos Latvija lektors, nodokļu un darba tiesību eksperts Agris Svare stāstīs par grāmatvedības un dažādu inspekciju (VID un VDI) pārbaužu aktualitātēm.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz 20. martam, zvanot pa tālr. 26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv. Dalībnieka līdzmaksājums dalībai seminārā ir 10.00 EUR. Rekvizīti maksājumam: Biedrība Latvijas Zemnieku federācija, reģ. nr. 40008028935, norēķinu konts LV11 UNLA 0001 0017 0049 8, AS SEB banka, SWIFT kods UNLALV2X. Maksājuma mērķī jānorāda: dalība seminārā “Svarīgākās likumdošanas izmaiņas 2017”.

!!! Pirms maksājuma veikšanas, lūgums sazināties ar LZF biroju (t.26536985 Aiga), lai vienotos par rēķina izrakstīšanu un nosūtīšanu.

Agita Hauka, LZF valdes priekšsēdētāja: Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” ikdienā pārstāv mazās un vidējās ģimenes saimniecības un veido tādus lauksaimniecības politikas nosacījumus, kuros tās var iespējami veiksmīgāk strādāt un attīstīties.

LZF ir piedalījusies un aktīvi līdzdarbojusies Zemkopības ministrijas lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes, Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atlases komitejas un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Uzraudzības komitejas sēdēs, aizstāvot mazo un vidējo lauksaimnieku intereses.

Prezentējot Latvijas lauksaimnieku intereses Eiropas Savienības (ES) institūcijās un starptautiskos pasākumos, 2016. gadā LZF biedri piedalījās III Eiropas Jauno zemnieku kongresā Eiropas Parlamentā (EP), starptautiskā Eiropas valstu konferencē „Ģimenes saimniecību atbalsti un birokrātija”, Eiropas Komisijas organizētajā darba grupā par pārtikas iepirkumiem Eiropas valstīs un aktīvi iesaistījās EP ziņojuma projekta par lauksaimniecības krīzi Baltijā un Eiropā komentāru sagatavošanā.

LZF eksperti turpina pārstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA-COGECA un Eiropas Komisijas sociālā dialoga grupās. LZF kā vienīgā Latvijas lauksaimniekus pārstāvošā organizācija darbojas Eiropas Lauksaimniecības darba devēju organizācijā GEOPA-COPA.

Veicinot mazo un vidējo saimniecību turpmāku attīstību uz tirgus orientētām saimniecībām, LZF 2016.gadā organizējusi vairākus izglītojošus seminārus un konferenci ne tika saviem biedriem, bet arī citiem lauku uzņēmējiem un mājražotājiem. Stiprinot un attīstot īsās pārtikas ķēdes Latvijā, LZF uzsāk jaunu sadarbību ar T/C Līgo Bazārs par zemnieku lauku labumu tirdziņa izveidi Kauguros.

Turpinot 2015. gadā iesākto, sadarbībā ar Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) organizēja diskusiju ciklu ”Eiropas gads attīstībai- rezultāti un iespējas” Latvijas reģionos.

Īstenojot pasākumus un biedru aktivitātes, LZF ir bijusi atvērta arī sadarbībai ar medijiem, kuros vairākkārtīgi ir paustas ne vien lauksaimnieku vajadzības, bet arī popularizēta dzīve laukos un mazo un vidējo saimniecību pieredzes un veiksmes stāsti.

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija (LZF)” ir izveidota 1990. gadā un šobrīd apvieno dažādu nozaru lauksaimniekus visos Latvijas reģionos. LZF iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, par taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas lauksaimniekiem, īpaši vēršot uzmanību uz atbalstu mazo un vidējo saimniecību – ģimeņu saimniecību, attīstību un to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā attīstībā.

Darba kārtība