LZF kopsapulcē ievēlēta LZF valde un iegūtas zināšanas saimniecību darbības pilnveidošanai

Biedrības „Latvijas Zemnieku federācija (LZF)” biedri š.g. 23.martā Ozolniekos tikās LZF kopsapulcē, lai atskatītos un izvērtētu 2016. gadā paveikto, pārvēlētu LZF valdi un plānotu turpmākos darbus.

Lauksaimnieki atzinīgi novērtē LZF paveiktos darbus 2016. gadā, īpaši uzsverot LZF ieguldījumu lauksaimniecības politikas veidošanā, biedru saimniecību produkcijas noieta veicināšanā, biedru interešu pārstāvībā un vietējās pārtikas popularizēšanā dažādās sabiedrības grupās. Ievērojams ir LZF sadarbības partneru loks, kas aptver ne tikai lauksaimniecības nozares pārstāvjus, bet dažādu nozaru sociālos partnerus, kas palielina LZF biedru informētību un sadarbības un attīstības iespējas.

Ar kopsapulces dalībnieku vienbalsīgu atbalstu Latvijas Zemnieku federācija uzsāks sadarbību ar Kokneses fondu Likteņdārza atbalstam un jau Sama modināšanas svētkos 2017. gada 20. maijā līdzdarbosies pasākuma nodrošināšanā ar Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem.

Par LZF valdes priekšsēdētāju 2017. – 2020. gadam atkārtoti ir ievēlēta biedrības līdzšinējā vadītāja Agita Hauka un turpmākos trīs gadus valdes locekļi būs Dainis Jurka (Limbažu Zemnieku biedrība), Mārtiņš Cimermanis (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs), Silvija Dreijere (Preiļu lauksaimnieku apvienība), Zaiga Blaua (Limbažu Zemnieku biedrība), Līga Stendze (Rucavas novada pašvaldība) un Agris Veide (Bauskas lauksaimnieku apvienība).

LZF VALDE_1

Turpinot biedrības darbu lauksaimnieku tālākizglītošanā, šajā kopsapulces dienā biedriem un interesentiem tika piedāvāts LZF organizēts seminārs „Svarīgākās likumdošanas izmaiņas 2017”, kurā nodokļu un darba tiesību eksperts Agris Svare informēja lauksaimniekus par grāmatvedības, nodokļu, darba tiesību un valsts inspekciju pārbaužu aktualitātēm. Kā atzina semināra dalībnieki, eksperta sniegtā informācija un rekomendācijas saimnieciskās darbības pilnveidošanā ir nozīmīgs ieguvums saimniecību turpmākai darbībai.

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” izsaka pateicību LZF valdes locekļiem Agrim Veidem, Mārtiņam Cimermanim, Zaigai Blauai, Silvijai Dreijerei un Anrijam Šļaukstiņam par ieguldījumu LZF darbībā un lauksaimniecības politikas veidošanā 2014.-2017. gadā un īpašu pateicību velta valdes priekšsēdētājai Agitai Haukai par neaizstājamu ieguldījumu un nezūdošu entuziasmu, rūpējoties par LZF biedru un Latvijas lauksaimnieku attīstības iespējā.