Risinājumi dabas apstākļu vai cenu svārstību dēļ cietušām saimniecībām

Lai palīdzētu rast izeju no krīzes situācijas, kurā aizvadītā gada nelabvēlīgo laika apstākļu un citu faktoru dēļ nonākuši dažādu nozaru lauksaimnieki, no 22.janvāra Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) visā valstī uzsāka īstenot pasākumu “Risinājumi dabas apstākļu vai cenu svārstību dēļ cietušām saimniecībām.”
Lauksaimnieki pieteikties pasākumam var, aizpildot pieteikumu elektroniski šeit: https://www.mittoevents.com/grutibas-nonakusu-saimniecibu-konsultesana-un-stabilizacijas-plana-izstradekā  kā arī klātienē, sev tuvākajā LLKC birojā: http://new.llkc.lv/lv/biroji.

Elektroniski saņemtie pieteikumi tiks apkopoti, izvērtēta to atbilstība pakalpojumu saņemšanai. Pēc lēmuma pieņemšanas ar katru individuāli sazināsies līdzšinējais LLKC birojs, ar ko bijusi sadarbība, vai pēc teritoriālās adreses tuvākais LLKC birojs.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LLKC Klientu apkalpošanas atbalsta daļu: e-pasts:klientu.serviss@llkc.lv, mob. tālr.: 28337799.

Pasākums tiek īstenots Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) aktivitātes “Risinājumi dabas apstākļu vai cenu svārstību dēļ cietušām saimniecībām” ietvaros.