Pieteikšanās slēgta! Aicinām uz mācībām “Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās lopkopības saimniecībās”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē mācības “Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās lopkopības saimniecībās saimniecībās”.

Mācību norises vieta un laiks.

Teorētiskā daļa notiks 2024. gada 14. un 19. februārī Mācību un demonstrējumu centrā “Lielozoli”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

Praktiskā daļa notiks 2024. gada 20.-22. februārī  Zviedrijā, apmeklējot un gūstot praktisku pieredzi par vidi saudzējošiem pasākumiem dažādās lopkopības saimniecībās.

Īstenojot piedāvātās mācības, tiks veidota un palielināta lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne par vides un klimata saudzējošiem pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās lopkopības saimniecībās.

Mācību kursa lektore- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļas vadītāja, Preiļu Lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētaja un LZF valdes locekle Silvija Dreijere.

PROGRAMMA

Mācību kursam ir 100% atbalsta intensitāte.

Mācības ietver 13h (1h=45 min) teorētiskās nodarbības un 19h ilgu praktisko daļu. Mācību dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 75%, tiks izsniegts apliecinājums.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv

Dalībnieku skaits ierobežots!

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skenētus dokumentus, kuri pierāda iesaisti nozarē, t.i., lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs. Kā apliecinošie dokumenti var būt zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir zeme vai mežs. SIA iesniedz Lursof izziņu, kurā redzama pārstāvētā nozare. Uzņēmuma (z/s) darbiniekiem ir jāiesniedz darba līgums, bet, ja mācību dalībnieks ir kāds ģimenes loceklis, gala labuma guvējs sagatavo un iesniedz rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) un īsu skaidrojumu Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā (13) Piezīmes  –radniecības saistību ar gala labuma guvēju, kā arī informāciju par to, ka klausītājs (mācību dalībnieks) ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Mācību laikā tiks fotografēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Projekta numurs: 23-00-A00101-000002

Lauku atbalsta dienesta (LAD) līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P15

LAP 2014.-2020. pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.