EK aptauja par administratīvā sloga samazināšanu ES lauksaimniecībā līdz 8.aprīlim

Eiropas Komisija ir sagatavojusi tiešsaistes aptauju, lai noteiktu un apkopotu administratīvā sloga sarežģītības cēloņus, kas izriet no KLP noteikumiem, tajā skaitā arī reģistrēšanas un ziņošanas pienākumiem. Provizoriskie rezultāti būs zināmi jau aprīļa vidū, bet detalizētāku analīzi publicēs 2024. gada rudenī. Aptaujas rezultāti palīdzēs saprast sarežģītības avotus lauksaimniekiem ES līmenī un valstu līmenī, kā arī KLP un citās prasībās un politikas jomās.

Aptauja ir atvērta līdz 8. aprīlim, un anketa ir pieejama visās ES valodās.

APTAUJAS ANKETA 

Lauksaimnieku atbildes sniegs nepieciešamo informāciju, lai izprastu galvenos bažu avotus un novērstu tos.