Mazie lauksaimnieki var saņemt atbalstu investīcijām

No 2024. gada 3. jūnija līdz 3. jūlijam lauksaimnieki varēs pieteikties projektu īstenošanai pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās”, kopējais publiskais finansējums otrajā projektu pieņemšanas kārtā ir 5 miljoni eiro. Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt mazo lauku saimniecību attīstību, lai veicinātu to konkurētspēju, palielinot to ražošanas produktivitāti un efektivitāti. Atbalstāmās aktivitātes ir jaunas tehnikas un iekārtu iegāde, lietotas (ne vecākas par desmit gadiem) tehnikas un iekārtu iegāde, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, preventīvu pasākumu īstenošana, investīcijas klimata pārmaiņu samazināšanā, būvniecība, zemes un ēku iegāde.

Jaunas lauksaimniecības tehnikas un iekārtu iegādei, ja to izmaksas pārsniedz 1000 eiro, jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

Plašāka informācija par pasākumu lasāma LAD tīmekļvietnē www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Ja ir jautājumi, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 darba dienās no plkst.8.00-20.00.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek, ievērojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam nosacījumus.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests