Preiļu lauksaimnieku apvienības lauksaimnieki nežēlojas, bet strādā, lai attīstītos

Biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) valdes priekšsēdētāja Agita Hauka un biroja vadītāja Aiga Kuzma piektdienā, 31. martā, tikās ar Preiļu Lauksaimnieku apvienības (LA) biedriem Preiļos, lai piedalītos biedrības kopsapulcē un informētu Latgales lauksaimniekus par aktualitātēm nozarē un par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni.

Sanāksmē bija pulcējušies Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadu lauksaimnieki, kuri uzklausīja Preiļu LA valdes priekšsēdētājas, LZF valdes locekles un LLKC lopkopības nodaļas vadītājas Silvijas Dreijeres informāciju par pienkopības situāciju Latvijā un Eiropā. A.Hauka iepazīstināja lauksaimniekus ar LZF 2017. gada plāniem, uzskaitot dažādos pasākumus, kuros ir aicināti piedalīties arī Preiļu LA biedri. Plašākas diskusijas raisīja Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne un Latvijas lauksaimnieku vajadzības un vēlmes tajā. Pēc Zemkopības ministrijas (ZM) Lauku atbalsta departamenta pārstāvju lūguma, LZF aicināja lauksaimniekus aizpildīt ZM sagatavotu anketu par vēlamo KLP pēc 2020.gada un ieguva 28 lauksaimnieku viedokļus, kas tiks nodoti ZM kompetentajām personām.

LZF valdes priekšsēdētāja Agita Hauka: „Preiļu lauksaimnieku apvienība ir viena no LZF aktīvākajām biedru organizācijām, kas aktīvi un pastāvīgi rūpējas par lauksaimnieku interesēm. Priecājos par zemnieku pulcēšanos un dalību arī šīs dienas pasākumā un par viņu izpratni, ka kopīgiem spēkiem var panākt vairāk un arī sev palīdzēt. Preiļu puses lauksaimnieku tikšanās reizēs vienmēr pārliecinos par latgaliešu kopības garu dažādu jautājumu risināšanā un par enerģiskiem jauniešiem, kuri ir iesaistījušies lauksaimniecības nozarē”.

Latvijas Zemnieku federācija regulāri tiekas ar dažādu reģionu lauksaimnieku organizācijām, lai kopīgi definētu un risinātu lauksaimniecības nozarē esošās problēmas un rastu to risinājumus. LZF rūp Latvijas lauksaimnieku, saimniecību un lauku vides līdzsvarota attīstība.

Ja arī Tu vēlies tikties ar LZF pārstāvjiem sarunai par vēlamo lauksaimniecības nākotni Latvijā un Eiropā, sazinies ar mums – un mēs satiksimies!