Piešķir papildu 7 miljonu eiro atbalstu piena ražotājiem

Trešdien, 3. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Eiropas Savienības (ES) ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem. Izmaiņas noteikumos paredz papildināt ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu ar papildu atbalstu no valsts budžeta, lai sekmētu tirgus stabilizāciju un veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz papildu valsts atbalsta piešķiršanu 7 miljonu eiro apmērā Latvijas piena ražotājiem, lai mazinātu būtiskos ieņēmumu samazinājumus, ar ko ražotāji nepārtraukti saskārās kopš importa embargo noteikšanas 2014. gada 7. augustā. Atbalsts no valsts budžeta paredzēts, ņemot vērā to, ka līdzšinējie ES un valsts ārkārtas atbalsta pasākumi tikai nelielā apmērā kompensēja ieņēmumu samazināšanos un piena ražotāji izjuta nopietnas finanšu grūtības. Tāpat jāņem vērā, ka jau šobrīd, pēc vairāku mēnešu ilga kāpuma, atsākusies piena iepirkuma cenas pazemināšanās, un, iestājoties vasaras sezonai, var sagaidīt tālāku cenas samazināšanos, kas atkal saasinās piena ražotāju finansiālo situāciju.

Valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsts saskaņā ar ES nosacījumiem tiks piešķirts pēc tādiem pašiem kritērijiem kā ES ārkārtas pielāgošanas atbalsts 2016. gada decembrī. Taču, lai nodrošinātu atbalsta mērķtiecīgu novirzīšanu tiem lauksaimniekiem, kas vēl joprojām turpina piena ražošanu, izmaiņas kārtībā nosaka, ka atbalstu piešķir piena ražotājam, kuram uz 2017. gada 1. februāri ganāmpulkā bija reģistrētas slaucamas govis. Tādējādi izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka atbalstu šādiem piena ražotājiem piešķir par laikā no 2016. gada 1. marta līdz 31. augustam pirmajam pircējam piegādāto piena daudzumu, kas nav mazāks par 500 kilogramiem, ja piena ražotājs noteiktā laikposmā īstenoja vismaz vienu no šīm aktivitātēm:

– Ražošanas nepalielināšanu vai samazināšanu;

– Kvalitātes shēmu vai projektu īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību;

– Sadarbības (kooperācijas) projektu īstenošanu;

– Videi vai klimatam draudzīgu ražošanas metožu piemērošanu;

– Maza mēroga lauksaimniecību.

Noteikto aktivitāšu mērķis ir dot ieguldījumu tirgus stabilizācijā un veicināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju. Ražotājs atbalstu saņems tikai par vienu aktivitāti. Plašāka informācija par atbilstības kritērijiem un nosacījumiem pie katras aktivitātes pieejama atbalsta piešķiršanas kārtībā.

Tāpat kā līdz šim kārtība neparedz piena ražotājam iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai, jo katram ražotājam izmaksājamo atbalstu Lauku atbalsta dienests aprēķinās un pārskaitīs vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā norādītajā attiecīgā ražotāja kontā. Plānots, ka atbalstu izmaksās līdz 2017. gada 30. septembrim.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 688 “Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem” pieejama MK tīmekļvietnē.

______________________________

Avots: ZM