Vadlīnijas “Augļu un dārzeņu konservēšana. Alternatīvās konservēšanas metodes”.

Vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, Dārzkopības institūtu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR.

Vadlīnijas