“Uzņēmēj: praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!”

lddk
Latvijas Darba devēju konfederācija

Lai iesaistītu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus uzņēmumos maksimāli pietuvināti darba videi, jau mācību procesā apgūstot profesiju, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

dvb_projekts-page-001