Plānoti grozījumi mēslošanas līdzekļu apritē

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi projektu grozījumiem Mēslošanas līdzekļu aprites likumā, ko ceturtdien, 10. maijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Tā kā kālija nitrātu, nātrija nitrātu, kalcija nitrātu un kalcija amonija nitrātu, amonija nitrātu ar augstu slāpekļa saturu un magnija nitrātu (kura galvenā sastāvdaļa ir magnija nitrāta heksahidrāts) var izmantot ne tikai augu mēslošanai, bet tie ir arī sprādzienbīstami un izmantojami ļaunprātīgos nolūkos, ir nepieciešama šo mēslošanas līdzekļu izsekojamība, uzskaitot tirdzniecības vietu faktiskās adreses un iztirgoto daudzumu.

Lai izsekojamības sistēmu izveidotu, Zemkopības ministrija plāno noteikt, ka iepriekšminēto mēslošanas līdzekļu tirgotājam pirms minēto mēslošanas līdzekļu tirdzniecības uzsākšanas Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz tirdzniecības vietas faktiskā adrese, kā arī katru gadu līdz 31. janvārim jāsniedz VAAD informācija par iepriekšējā gadā iztirgoto minēto mēslošanas līdzekļu daudzumu. Likumprojekts paredz, ka likuma norma stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likumprojekts arī precizē, kad tirgotājs drīkst pārdot mēslošanas līdzekli vai substrātu, kā arī precizē, kuros gadījumos dienests ir tiesīgs anulēt komersanta reģistrācijas apliecību.

Vairāk informācijas par likumprojektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē – Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā. Likumprojekts vēl jāapstiprina valdībai un Saeimai.

Informācijas avots: ZM