LLKC aicina uz lauku dienām Kuldīgā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par kaitīgo organism ierobežošanu vasaras miežos.

Lauku diena notiks 20.jūnijā pl. 11.00 SIA “Upeskalni AB”, Kuldīgas novadā, Padures pagastā Deksnes iela 9. Lauku dienā varēs iegūt informāciju par vasaras miežu šķirnēm, izmantošanas iespējām, tiks apspriestas aktualitātes kaitīgo organismu ierobežošanā. Notiks demonstrējuma lauka apskate un būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi graudaugu audzēšanā, kā arī praktiski atpazīt miežu slimības un kaitēkļus.

Papildus informācija un pieteikšanās: Daiga Mellere, Kuldīgas KB
vadītāja/, e-pasts: //daiga.mellere@llkc.lv/;  tālr. 20264175

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD240118/P28. Demonstrējuma tēma: Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos.

Darba kārtība

Ilze  Skudra
konsultanteaugkopîbâ
Augkopîbasnodaïa
SIA “Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs”
Tâlr.:+371 63050577, +371 63050220
Mob.tâlr.:+371 29115730
Fakss:+371 63022264
E-pasts:ilze.skudra@llkc.lv
Weblapa:www.llkc.lv

EU NAP logo