Lauku diena Pāvilostā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz Lauku dienām! Š.g. 29.maijā z/s Sproģi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads LAUKU DIENA “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošana un kaitīgo organismu ierobežošana graudaugu sējumos”.

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P19

Demonstrējuma tēma (lote): Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos; (24.lote)

Norises vieta: „Sproģi”, Vērgales pagasts Pāvilostas novads

Datums: 29.05. 2019

Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds
 

10.30 – 11.00

Ierašanās saimniecībā, rīta kafija

11.00 – 11.20 Lauku dienas atklāšana, informācija par saimniecību un demonstrējuma ierīkošanu.

Ainars Vigulis, z/s Sproģi īpašnieks

Vita Cielava, LLKC Saldus KB augkopības konsultante

11.20 – 11.50 Augšņu agroķīmiskā izpēte. Vallija Kārkliņa, VAAD, augšņu agroķīmiskās izpētes daļas galvenā eksperte agronomijā
11.50 – 12.30 Stresa kontrole augiem. Dace Strautiņa, Baltic Agro tehniskā konsultante
12.30 – 12.50 Demonstrējuma lauka apskate.

„Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos”

 

 

 

Vita Cielava, LLKC Saldus KB augkopības konsultante

Ainars Vigulis, z/s Sproģi īpašnieks

12.50 – 13.30 Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe ziemas kviešos. Māra Bērziņa, VAAD Vecākā inspektore (kultūraugu slimību un kaitēkļu novērojumi)
13.30 -…. Diskusija pie kafijas..

 Papildus informācija un pieteikšanās: Vita Cielava, SIA LLKC Saldus KB augkopības konsultante, e-pasts: vita.cielava@llkc.lv, tālr. 26514221

 Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Darba kārtība

EU NAP logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests