Lauka diena par kvalitatīvas graudaugu ražas ieguvi

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Liepkalni”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu laukaugu sējumos.

Lauka diena notiks 13. jūnijā plkst. 11 LLKC Tukuma konsultāciju birojā, E. Veidenbauma ielā 9, Tukumā. Lauka  dienā būs iespēja uzzināt par z/s “Liepkalni” pieredzi graudaugu audzēšanā, par Stendē veiktajiem pētījumiem dažādu kviešu šķirņu ražas un kvalitātes salīdzinājumu atšķirīgos agrometeoroloģiskajos apstākļos un graudaugu audzēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Lauka dienas otrajā daļā varēs iepazīties ar z/s “Liepkalni” Slampes pagastā, Tukuma novadā ierīkoto demonstrējumu par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešos un novērtēt ziemāju sējumus.

Laiks Tēma Lektora vārds, uzvārds
10.45-11.00 Pulcēšanās, rīta kafija  
11:00-11:30 Informācija par saimniecību un demonstrējuma par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešos ierīkošanu. Viktors Lindenbergs, z/s “Liepkalni” īpašnieks

Ilze Skudra, SIA LLKC augkopības konsultante

11:30-12:10 Agrometeoroloģisko apstākļu ietekme uz dažādu kviešu šķirņu graudu ražu un kvalitāti Vija Strazdiņa, Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece
12:10-12:40 Graudaugu audzēšanas tehnoloģijas kvalitatīvas ražas ieguvei Andris Skudra, SIA LLKC augkopības konsultants
12.40-13.30 Kafijas pauze,

pārbrauciens uz lauku z/s Liepkalni Slampes pagasta Tukuma novadā

 
13:30-14:30 Demonstrējuma

“Dažādu mēslošanas līdzekļu efektivitāte ziemas kviešu sējumos” lauka apskate.

 

Ilze Skudra, SIA LLKC
augkopības konsultante,

Andris Skudra, SIA LLKC augkopības konsultants

Viktors Lindenbergs, z/s “Liepkalni”

14.30 Diskusijas

DARBA KĀRTĪBA

Papildu informācija un pieteikšanās: Ilze Skudra, LLKC augkopības konsultantee-pasts: ilze.skudra@llkc.lv, tālr. 29115730.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P24. Demonstrējuma tēma: Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos.