Bioloģisko zirņu audzēšana

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mūžizglītības centrs aicina apmeklēt kursu “Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (bioloģisku zirņu audzēšana)”

Kursu norises laiks: 2019.gada 15.,16.oktobris

Kursu norises vieta: SALA, Liepu iela 3, Ungurpils

Laiks: no plkst. 9:00 līdz 16.00

Kursu pasniedz SIA “Aloja Agro” valdes loceklis, agronoms  Arvīds Ozols,   profesionāla praktizējoša agronome Lāsma Jefimova Praktiskās nodarbības norisināsies SIA “Aloja Agro” uzņēmumā, kas veiksmīgi nodarbojas ar bioloģisku zirņu audzēšanu.

Programma:

15.oktobris

9.00-10.30         Zirņu veidi, kvalitātes prasības. Sēklas materiāla izvēle un sagatavošana sējai.

10.30-10.45       Pārtraukums

10.45-11.30       Bioloģisko zirņu pārstrāde

11.30-12.15       Bioloģisko zirņu audzēšanas agrotehnika, kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas, augu maiņa.

12.15-12.45       Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30       Bioloģisko zirņu audzēšanas agrotehnika, kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas, augu maiņa.

13.30-14.15       Zirņu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas bioloģiskajā saimniekošanā.

14.15-14.30       Pārtraukums

14.30-15.15       Zirņu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas bioloģiskajā saimniekošanā.

15.15-16.00       Zirņu audzēšanas ekonomiskais izvērtējums.

16.oktobris

9.00-10.30         Bioloģiskās saimniecības resursu izvērtējums

10.30-10.45       Pārtraukums

10.45-12.15       Praktiska Augsnes auglības novērtēšana un augsnes apstrādes sistēmas izvēle

12.15-12.45       Pusdienas pārtraukums

13.20-14.50       Zirņu šķirņu izvēle atbilstoši saimniecības specializācijai un realizācijas iespējas

14.50-15.05       Pārtraukums

15.05-16.35       Bioloģiskās saimniecības lauku apskate, to vērtēšana.

Pieteikšanās līdz 5.oktobrim Vietu skaits ierobežots. Mācību kurss bez maksas.

Pieteikties pa tel. 27839729 vai e-pastā llumacibucentrs@gmail.com

Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)