e- Lauku diena “Tehnoloģiskie risinājumi graudaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanai”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē e- Lauku dienu Tehnoloģiskie risinājumi graudaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanai

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P19

Demonstrējuma tēma (lote): Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos; (24.lote)

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide no z/s „Sproģi”, Vērgales pagasts Pāvilostas novads, z/s Kadiķi M.A. Kadiķi, Mālupes pagasts, Alūksnes novads

Datums: 27.05. 2020

Tēma _Laiks Lektora vārds, uzvārds
e-lauku dienas atklāšana
9:00- 9:20
Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs,
z/s “Sproģi” īpašnieks
Ainars Vigulis,  
z/s “KADIĶI M.A.” īpašnieks Mārtiņš Augstkalnietis
Augsnes auglības saglabāšana, izmantojot augsnes apstrādes tehnoloģijas
9:20-9:40
Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs
Demonstrējuma par ziemas kviešu mēslo juma lietošanas efektivitāti rezultāti z/s Sproģi, Vērgales pagasts Pāvilostas nov. z/s “KADIĶI M.A.”, Mālupes pag. Alūksnes novads
9:40-10:10
Vita Cielava, LLKC Saldus KB augkopības konsultante, Nikolajs Irtiševs, LLKC Alūksnes KB augkopības konsultants
Demonstrējuma ierīkošanas apstākļi un novērojumi  ziemas kviešu sējumā
z/s Sproģi, Vērgales pag. Pāvilostas nov., z/s “KADIĶI M.A.”, Mālupes pag. Alūksnes novads
10:10-10:30
Vita Cielava, LLKC Saldus
KB augkopības konsultante, Nikolajs Irtiševs, LLKC Alūksnes KB augkopības konsultants
Kopsavilkums, diskusija.  

Pieteikšanās līdz 25.05.2020. reģistrējoties: https://www.mitto.me/27052020-tehnologiskie-risinajumi/pieteikties,

Kontakttālrunis 26514221. Pēc pieteikšanās, tiks nosūtīta vebināra pieslēgšanās saite.

e-Lauku dienas laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests