e- Lauku diena “Ziemas kviešu audzēšana un kaitīgo organismu ierobežošana”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē e- Lauku dienu Ziemas kviešu audzēšana un kaitīgo organismu ierobežošana.

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P28

Demonstrējuma tēma (lote): Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos (28.lote)

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide no SIA  Upeskalni AB, Kuldīgas novads un z/s Lejasciņi,  Valkas novads

Datums: 2020.gada 29.maijs

Tēma_Laiks Lektora vārds, uzvārds
Iepazīstināšanās ar e-lauku dienu
norisi un demonstrējuma saimniecībām
9:00-9:20
Oskars Balodis,
SIA LLKC Augkopības nodaļas vadītājs,
Normunds Feters-Fekters
SIA Upeskalni AB saimniecības vadītājs,
Kristaps Sula,
z/s Lejasciņi īpašnieks
Ziemas kviešu integrētās audzēšanas
pamatprincipi
9:20-9:40
Andris Skudra, SIA LLKC
augkopības konsultants
2019. gada demonstrējuma rezultāti. Ziemas kviešu demonstrējuma ierīkošana, kaitīgo organismu monitorings un to ierobežošana SIA Upeskalni AB un
z/s Lejasciņi
9:40-10:25
Daiga Mellere,
SIA LLKC Kuldīgas  KB augkopības konsultante, Ilona Krūmiņa, SIA LLKC Valmieras KB augkopības
konsultante
Lauku dienas kopsavilkums
10:25-10:30
Oskars Balodis,
SIA LLKC Augkopības nodaļas vadītājs

Pieteikšanās  līdz 27.05.2020. reģistrējoties: https://www.mitto.me/29052020-ziemas-kviesi/pieteikties

Kontakttālrunis 20264175. Pēc pieteikšanās, tiks nosūtīta vebināra pieslēgšanās saite.

Lauku dienas laikā tiks fotografēts/filmēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests