LZF biedri kopsapulcē rezumē 2020.gadā paveikto

logo

Šodien, 23.martā, tiekas biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” biedri un aicinātās personas no Zemkopības ministrijas, Agroresursu un ekonomikas institūta un Pārresoru koordinācijas centra, lai atskatītos uz paveikto 2020. gadā, kas, neskatoties uz COVID-19 radītajiem ierobežojumiem, ir bijis bagātīgs un sekmīgs. LZF biedru iniciatīvas – lauksaimnieku tikšanās ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu Riebiņos un Gārsenē, kur vairāk nekā 160 lauksaimnieku uzdeva tiešus jautājumus Ministram un Zemkopības ministrijas speciālistiem. LZF biedriem un citiem interesentiem tika organizētas vairākas apmācības un semināri par uzņēmējdarbības attīstības, lauku tūrisma attīstības, produkcijas noieta veicināšanas un lauksaimniecības politikas jautājumiem.

LZF valdes priekšsēdētāja Agita Hauka ir pateicīga biedriem, Latvijas lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem par mērķtiecību, apņēmību un sirsnību, veidojot un attīstot savu uzņēmējdarbību un lauku dzīves vidi.

Agita Hauka atzīst: “Neskatoties uz COVID-19 ierobežojumiem un izaicinājumiem, LZF biedri kopīgi ir daudz paveikuši – raduši risinājumus jaunajos apstākļos, attīstījuši savas saimniecības, turpinājuši nodrošināt Latvijas tirgu ar vietējiem produktiem, kā arī ieguldījuši savu artavu kopējā lauksaimniecības produktu eksporta palielināšanā.”

LZF ciešākie sadarbības partneri šajā gadā ir bijuši Latvijas Biškopības biedrība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Augļkopju asociācija, Gaļas liellopu audzētāju biedrība, kā arī citas lauksaimnieku organizācijas, Zemkopības ministrija, Saeimas deputātu grupa mazo un vidējo lauksaimnieku atbalstam, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS)  un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Kopīgs darbs ir veidot mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem labvēlīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi Latvijas laukos.

LZF biedri atzinīgi vērtē biedrības darbu un paveikto. Atzinīgi tiek novērtēta Saeimas deputātu grupas mazo un vidējo lauksaimnieku atbalstam izveide un iniciatīva risināt uzņēmējdarbības videi būtiskus jautājumus.  

Pārstāvot vairāk nekā 6000  dažādu nozaru lauksaimniekus, ceram uz turpmāku mazām un vidējām saimniecībām labvēlīgas lauksaimniecības politikas un uzņēmējdarbības vides veidošanos.

Agnese Hauka

LZF Lauku attīstības eksperte