Aicinām uz e-Lauku dienu Slaucamo govju ganību sistēmas

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar zemnieku saimniecību ”Ramanīši”, biedrību ”Latvijas Zemnieku federācija” un Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI) aicina apmeklēt e-lauku dienu par praktiskiem risinājumiem, slaucamās govis ganot videi draudzīgā daudzlauku ganību sistēmā.


Pasākuma norises datums un laiks: 02.07. 2021. plkst. 10.00-12.00.

PROGRAMMA


E-lauku dienā būs iespēja uzzināt par svarīgākajiem zāles zelmeņa audzēšanas priekšnosacījumiem ganību sistēmām. ZS Ramanīši īpašniece Tekla Broņislava Romanovska, dalīsies pieredzē apsaimniekojot sava ganāmpulka ganības. Iepazīstināsim arī ar starp demonstrējuma rezultātiem.
Lūdzam pasākumam pieteikties līdz 01.07.2021 plkst. 16.00 elektroniski: https://www.mitto.me/ganibas/pieteikties
Papildu informācija pa tālruni +37129458781, Zita Briška.

Pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/84964808010

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākumā  “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. LAD līguma Nr. LAD160419/P26.  Demonstrējuma tēma: “Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu” (lote 13).