Lauksaimniecības augsnes izpētes projekta starptautiskā videokonference 24. septembrī

Zemkopības ministrija ar sadarbības partneriem aicina piedalīties Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) starptautiskajā atklāšanas konferencē 2021. gada 24. septembrī no plkst. 10:00 līdz 13:00.Konference norisināsies tiešsaistē ZOOM platformā latviešu un angļu valodā.
Konferencē dalībnieki tiks iepazīstināti ar trīs videi un klimatam nozīmīgiem projektiem:
·       Norvēģu finanšu instrumenta projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”<https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/projekts-ilgtspejigas-augsnes-resursu-parvaldibas-uzlabosana-lauksaimn?id=23170#jump>  (E2SOILAGRI) ļaus uzlabot informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem. Iegūto informāciju plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai.
·       LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”<https://www.orgbalt.eu/?page_id=1719&lang=lv>  projektā tiek demonstrēti inovatīvi klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.
·       Pie ūdens kvalitātes uzlabošanas strādā LIFE GOODWATER IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”<https://goodwater.lv/>  projekts. Tas ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.
Laipni aicināts ir ikviens interesents!


Videokonferences programma ŠEIT


Dalībai videokonferencē, lūdzu reģistrējaties šeit, aizpildot veidlapu<https://forms.gle/4P2xQDCHEkLjX1gL8>.Pieslēgšanās saiti uz ZOOM sanāksmi, nosūtīsim dažas dienas pirms atklāšanas konferences uz e-pasta adresi, kas tiks norādīta dalībnieka reģistrācijas veidlapā.
Detalizētākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar videokonferences organizētājiem – E2SOILAGRI projekta vadītāju Lauri Leitānu, 27087484, Lauris.Leitans@gmail.com<mailto:Lauris.Leitans@gmail.com>.
Sadarbības partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides<https://eeagrants.lv/klimats-un-vide/par-programmu/>  2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktajā projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” realizēšanā ir Zemkopības ministrija<https://zm.gov.lv/>, Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts<https://www.nibio.no/en>, Latvijas Universitāte<https://www.lu.lv/>, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”<http://www.silava.lv/silava.aspx>  un Valsts augu aizsardzības dienests<https://www.vaad.gov.lv/lv>.

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Ar cieņu

Ilga Līdaka

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta direktore