Veseli darbinieki un droša darba vide nodrošina saimniecības stabilitāti

Aicinām ikvienu darbinieku un uzņēmēju būt atbildīgiem darba vidē, pasargājot sevi no nelaimes gadījumiem!

Diemžēl 2021. gads uzrāda negatīvas tendences nelaimes gadījumu statistikā. Valsts darba inspekcijas apkopotā informācija liecina, ka 2021. gadā nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 32 nodarbinātie (2020. gadā 22 nodarbinātie) un 213 cilvēki guva smagus miesas bojājumus (gadu iepriekš 185 nodarbinātie).

Pētniece Agnese Hauka, Mg. darb.aizs., norāda: “Smaga nelaimes gadījuma vai nāves iestāšanās situācijā VDI izvērtē tā iemeslus, tomēr darbinieka, kolektīva un darba devēja satraukumu, pārdzīvojumus un negatīvo ietekmi uz līdzcilvēku veselību tas nemazina un nenovērš. Vēlreiz un vēlreiz izvērtējiet saimniecībā pastāvošos riskus! Atrunas “es jau gadiem to daru un ar mani nekas vēl nekad nav noticis!” ir nevietā, jo sliktam iznākumam pietiek ar to vienu vienīgu un, citos gadījumos – pēdējo reizi.”

Lai cik daudz un gadu no gada tiktu runāts par drošības pasākumu ievērošanu darbā ar traktortehniku, veicot darbu augstumā, mehānisku ierīču izslēgšanu remonta laikā, darba apavu un citu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, starp pagājušajā gadā notikušajiem smagiem nelaimes gadījumiem ir arī nopietnas traumas lauksaimniecības sektorā:

 • vīrietis tīrīja sniegu uz jumta un nokrita no aptuveni 4 m augstuma, laužot roku un traumējot galvu;
 • labiekārtošanas strādniece, veicot parka teritorijas uzkopšanu, paslīdēja uz slapjās zāles un nokrita, gūstot smagu kājas traumu;
 • ceha strādniece tīrīja kāposta smalcināmo iekārtu, neizslēdzot to, un procesa laikā aizskāra smalcinātāja nažus un traumēja pirkstus;
 • palīgstrādnieci liellopu novietnē lopu šķirošanas –  pārdzīšanas procesā bullis piespieda pie metāla margām un ar galvu uzmeta gaisā;
 • kravas automobiļa vadītājs bija pakāpies uz cisternas, lai veiktu piena uzpildi. Viņš paslīdēja un zaudēja līdzsvaru, tāpēc nokrita uz asfaltēta seguma un guva smagu traumu;
 • vīrietis veica darbus kravas automašīnas kastē un nokrita no borta, gūstot rokas traumas un galvas smadzeņu satricinājumu;
 • vīrietis, atrodoties piekabē, veica kravas stiprinājuma pārbaudi. Pēc pārbaudes, lecot lejā no piekabes, aizķērās kāja, un viņš nokrita;
 • kravas automobiļa vadītājam uz kājas uzkrita palete, smagi to traumējot;
 • traktortehnikas vadītājs, vadīja traktoru, kas, braucot pa tīrumu, iestiga. Traktora izvilkšanas laikā, pārtrūkstot trosei, troses gals iztriecās cauri traktora kabīnes priekšējām stiklam un trāpīja traktorā sēdošajam darbiniekiem, kurš guva smagu galvas traumu;
 • traktortehnikas vadītājs slaucīja graudus ar slotu virzienā uz priekšu, rokas neizturēja slodzi, tāpēc slota izslīdēja un traumēja darbinieku;
 • traktorists, veicot traktora apkopi, bija uzkāpis uz tā riteņa, no kurienes nokrita un salauza labo kāju;
 • traktorists, pārvietojoties pa sējmašīnas horizontāli novietotajiem kāpšļiem, uzlika kāju nevis uz nākamā kāpšļa, bet riteņa, kā rezultātā uzkrita uz sējmašīnas rāmja un guva krūškurvja sasitumu;
 • vīrietis uzkāpa uz jaunbūvējamā graudu torņa kāpņu platformās, lai margām nomainītu nepareizās skrūves. Darbinieks nelietoja pretkritiena sistēmu un nokrita no 7,3 m augstuma;
 • traktora vadītājs, pēc kravas izbēršanas bija uzkāpis uz piekabes platformas, lai pārliecinātos, vai uz amortizējošā brezenta nav palikuši kartupeļi. Kāpjot nost no platformas, uz kāpnēm paslīdēja un darbinieks nokrita no aptuveni 1,3 m augstuma uz asfaltbetona seguma.

Un papildus šiem dažiem piemēriem, vēl ir notikusi virkne negadījumu, kas radušies, nokrītot no augstuma vai paslīdot uz mitras vai apledojušas virsmas.

Atgādinām, ka darba devēja pienākums ir nodrošināt darbiniekiem drošu darba vidi un individuālos darba aizsardzības līdzekļus (darba apavus, darba apģērbu, cimdus, aizsargbrilles, ķiveri u.c.). Un darbinieka pienākums ir tos izmantot, kā arī ievērot visus nosacījumus droša darba izpildei.

Jautājumu gadījumā uzrunājiet darba aizsardzības speciālistus, kuri palīdzēs izvērtēt darba vides riskus un ieteiks veicamos pasākumus drošas darba vietas nodrošināšanai.

Vairāk skarbu piemēru un informācijas pieejams https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/nelaimes-gadijumi-darba-2021-gada-operativie-dati-lidz-31122021