Lauka diena par laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošanu graudaugos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar SIA “Upeskalni AB”, biedrību “Latvijas Zemnieku federāciju” un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par kaitīgo organismu ierobežošanu vasaras kviešos, kas notiks 15. jūlijā pulksten 10.00 Snēpeles kultūras namā un  SIA “Upeskalni AB” ierīkotajā demonstrējuma laukā.

Lauka dienā varēs iegūt informāciju par ierīkoto demonstrējumu “Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos” un vasaras kviešu audzēšanu, tiks apspriestas aktualitātes kaitīgo organismu ierobežošanā un sniegts kviešu šķirņu salīdzinājums. Notiks demonstrējuma lauka apskate un būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi laukaugu audzēšanā, kā arī praktiski atpazīt vasaras kviešu slimības un kaitēkļus.

PROGRAMMA

Pieteikšanās līdz 14.07.2022., reģistrējoties šeit:  https://forms.gle/iwz7KwnwBeKkEToLA

Papildinformācija: tālr. 20264175 (Daiga Mellere).

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P28. Demonstrējuma tēma: Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos (28. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests