Lauka diena par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar z/s “Celiņi”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 15. jūlijā apmeklēt lauka dienu “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu izmantošana un efektivitāte”.

Norises laiks un vieta: 15.07.2022.  pulksten 11.00 Asūnes tautas namā, Skolas ielā 19, Asūne, Asūnes pagasts, Krāslavas novads (GPS 56.02611 N  27.62139 E) un  z/s “Celiņi”, Asūnes pagasts, Krāslavas novads.

Lauka dienā būs iespēja uzzināt gan par kaļķošanas nozīmi, materiāliem, izvēles nosacījumiem, praktisko pieredzi kaļķošanas materiālu pielietošanā graudaugu un pākšaugu sējumos, gan arī par demonstrējumā “Dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāte laukaugu sējumos” iegūtajiem rezultātiem. Lauka dienas otrajā daļā būs iespēja vairāk uzzināt par z/s “Celiņi” pieredzi graudaugu audzēšanā un apskatīt saimniecības laukus.

PROGRAMMA

Pieteikšanās līdz 14.07.2022.  šeit: https://forms.gle/R148F8MD51PcNykg7

Papildinformācija: tālr. 29613432 (Sandra Viškure).

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD240118/P14.grozījumi Nr. LAD160119/P4. Demonstrējuma tēma: Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte (13. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests