Vācot lopbarību – padomāsim arī par dzīvnieku un putnu mazuļiem

Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, un lopbarības sagatavošana. Tādēļ vēlamies atgādināt zāles pļaušanas pamatprincipus, kas pasargās putnu un dzīvnieku mazuļus no iekļūšanas pļaujmašīnās. Visapdraudētākie ir stirnu mazuļi, jo tie dzimst maija beigās – jūnija sākumā, tāpat apdraudēti ir zaķi, griezes un citi uz zemes ligzdojoši putni.

Lai pasargātu dzīvnieku un putnu mazuļus, būtiski ir atgādināt par pareizu pļaušanu – no lauka vidus uz malām vai no vienas malas uz otru (virzienā uz mežu), tā stirnas mazulim un citiem dzīvniekiem būs dots daudz vairāk laika paglābties.

Ieteicamas ir divas pļaušanas shēmas: slejās vai no lauka vidus uz malām.

Drošas pļaušanas shēmas. Avots: Putni palieņu pļavās. Latvijas Dabas fonds, 2007

Šādi pļaujot, putni un dzīvnieki var paspēt paglābties no pļaušanas tehnikas. Arī tad labi ir atstāt nenopļautus laukumus – tās būs vietas, kur dzīvniekiem un putniem paslēpties pļaušanas laikā. Ievērojot šādus nosacījumus, mēs nodarām pēc iespējas mazāku postījumu dabai, kaut arī tas negarantē, ka dzīvnieku mazuļi netiks traumēti. Viņiem vēl nav pieredzes, kā izvairīties no pļāvēja, un bieži vien viņi izvēlas vienkārši slēpties zālē.

Tāpat arī ieteicams vienā dienā nopļaut tikai pusi vai nedaudz vairāk no lauka un turpināt pļaušanu nākamajā dienā, lai jaunie putni un dzīvnieki naktī varētu atrast jaunu paslēptuvi. 

Vairāk informācijas par dabai saudzīgu ļaušana varat uzzināt rokasgrāmatas “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā” IV B daļā.

Informācijas avots: ZM