Pieteikšanās slēgta! Aicinām uz mācībām “Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās augkopības saimniecībās” ar prakses daļu Čehijā.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē mācības “Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās augkopības saimniecībās”.

Mācību norises vieta un laiks.

Teorētiskā daļa notiks 2023. gada 29. un 30. augustā viesu namā “RADI”, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851.

Praktiskā daļa notiks 2023. gada 4. – 9. septembrī Čehijā, apmeklējot un gūstot praktisku pieredzi par vidi saudzējošiem pasākumiem dažādās augkopības saimniecībās.

Īstenojot piedāvātās mācības, tiks veidota un palielināta lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne par vides un klimata saudzējošiem pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās augkopības saimniecībās.

Mācību kursa lektori- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Vides nodaļas Vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils un Čehijas un Morāvijas lauksaimniecības savienības direktore Karolīna Menclova.

MĀCĪBU PROGRAMMA

Mācību kursam ir 100% atbalsta intensitāte.

Mācības ietver 13h (1h=45 min) teorētiskās nodarbības un 19h ilgu praktisko daļu. Mācību dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 75%, tiks izsniegts apliecinājums

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv

Dalībnieku skaits ierobežots!

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt parakstītu Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skenētus dokumentus, kuri pierāda iesaisti nozarē, t.i., lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs. Kā apliecinošie dokumenti var būt zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir zeme vai mežs. SIA iesniedz Lursoft izziņu, kurā redzama pārstāvētā nozare. Uzņēmuma (z/s) darbiniekiem ir jāiesniedz darba līgums, bet, ja mācību dalībnieks ir kāds ģimenes loceklis, gala labuma guvējs sagatavo un iesniedz rakstisku apliecinājumu (brīvā formā) un īsu skaidrojumu Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā (13) Piezīmes  –radniecības saistību ar gala labuma guvēju, kā arī informāciju par to, ka klausītājs (mācību dalībnieks) ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Mācību laikā tiks fotografēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Projekta numurs: 23-00-A00101-000002

Lauku atbalsta dienesta (LAD) līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P15

LAP 2014.-2020. pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”