Lauka diena par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metodēm ilggadīgajos zālājos

Lai demonstrētu un izvērtētu ilggadīgo zālāju bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metodes, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, LLKC Mācību un demonstrējumu centru “Lielozoli”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un Daugavpils Universitāti aicina apmeklēt lauka dienu.

Lauka diena notiks 19. jūnijā plkst. 10.00 Tukuma novada Slampes pagastā, LLKC Mācību un demonstrējumu centrā “Lielozoli”.

PROGRAMMA

Jau trešo gadu LLKC Mācību un demonstrējumu centrā “Lielozoli” norisinās bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metožu demonstrējums. Informāciju par pasākumu “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informāciju pasākumiem” sniegs LLKC augkopības nodaļas vadītāja p. i. Ilze Skudra.  LLKC Tukuma konsultāciju biroja projektu vadītāja Sarma Rotberga iepazīstinās ar demonstrējuma  “Bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metožu demonstrējums ilggadīgajos zālājos” gaitu. Par pieredzi dabisko pļavu apsaimniekošanā un iegūto zīmi “Dabisko pļavu produkts” stāstīs Tukuma novada Smārdes pagasta saimniecības “Vidnieki” īpašnieki Sanita Matule un Indulis Skrebelis. Savukārt Latvijas Dabas fonda eksperte Baiba Strazdiņa dalīsies praktiskā pieredzē bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanā – krūmu izciršana, augsnes frēzēšana, auglības samazināšana, balstoties uz projektā GrassLIFE gūto pieredzi. Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēta zālāju eksperte, Latvijas Dabas fonda eksperte, Mg. agr. Rūta Sniedze-Kretalova sniegs bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metožu izvērtējumu ilggadīgajos zālājos. Lauka dienas noslēgumā dosimies apskatīt ierīkoto demonstrējuma lauku, vizuāli novērtēsim bioloģisko daudzveidību ilggadīgajos zālājos.

Pieteikšanās līdz 17.06.2024., izmantojot: https://forms.gle/ChosKwPo9T7fGwh5A

Papildu informācija: Sarma Rotberga, LLKC Tukuma konsultāciju biroja projektu vadītāja, e-pasts: sarma.rotberga@llkc.lv; tālr. 28381255.

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD līguma Nr. 10 2.1-20/21/P11 (21. lote), demonstrējuma tēma „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metožu demonstrējums ilggadīgajos zālājos”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.