Fotogrāfiju izstāde “Zemkopība Latvijā bija, ir un būs!”

Latvija sākas laukos un, ja nebūs lauku, nebūs arī Latvijas.

Latvijas lauki un zemkopība gadsimtiem ir bijis latviešu tautas šūpulis un maizes klēts. Zemkopji allaž ir bijuši lielā cieņā un ar lielu cieņu izturējušies pret pašu svētāko – tēvu zemi. Maize, gaļa, piens, medus, olas, ogas un dārzeņi ir bagātīgi audzēti Latvijas laukos un piepildījuši gan Latvijas, gan citu zemju iedzīvotāju galdus.

Laikam ritot ir mainījušās saimniekošanas metodes laukos, tomēr lauki aizvien ietver vienotas vērtības, ko veidojušas un glabājušas latviešu ģimenes, strādājot un dzīvojot laukos.

Veidojot izstādi, galvenā doma ir rosināt sabiedrības diskusiju – kā dzīvoja un strādāja mūsu vecāki un vecvecāki Latvijas laukos un kas mums jādara šodien, lai arī nākotnē Latvijas lauki ir apdzīvoti un ekonomiski aktīvi un lai laukos ir aktīva sociālā infrastruktūra.

Sabiedrība tiek aicināta iepazīt savas ģimenes, ciema, novada un reģiona lauksaimniecības tradīcijas un apkopot fotogrāfijas, kurās redzama lauksaimniecība pagātnē un tagadnē, uzsverot izmaiņas, kas notikušas ģimenes saimniecībās, senās lauku sētās, saimniekošanas nozarēs un saimniekošanas metodēs.

Informācija, par LZF valdes priekšsēdētājas Agitas Haukas veidoto fotogrāfiju izstādi, pieejama arī Latvijas 100 gades notikumu mājas lapā . Saite: http://lv100.lv/programma/kalendars/fotografiju-izstade-zemkopiba-latvija-bija-ir-un-bus/