Pieteikšanās slēgta! Aicinām uz mācībām par kooperācijas nozīmi mazo saimniecību attīstībā, konkurētspējas palielināšanā un citu valstu sadarbības pieredzi.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē mācības “Kooperācijas nozīme mazo saimniecību attīstībā, konkurētspējas palielināšanā, citu valstu sadarbības pieredze”.

Mācību norises vieta un laiks.

Teorētiskā daļa notiks 2019.gada 2.oktobrī ģimenes uzņēmuma SIA Viesu Līči (Līči, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads,  LV-3031). Skatīt kartē ŠEIT

un 6.oktobrī Zemkopības ministrijas 315.telpā Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010. Skatīt kartē ŠEIT

Praktiskā daļa -2019.gada 6.-11.oktobrī Zviedrijā, apmeklējot kooperatīvus un dažādu nozaru saimniecības.

Īstenojot piedāvātās mācības, tiks veidota un palielināta lauksaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne par kooperācijas nozīmi mazo saimniecību attīstībā un konkurētspējas uzlabošanu.  

Mācību kursa lektori- Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere un LZF Lauku attīstības eksperte Agnese Hauka.

Mācības ir bezmaksas.

Mācības ietver 13h (1h=45 min) teorētiskās nodarbības un 19h ilgu praktisko daļu. Mācību dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 75%, tiks izsniegts apliecinājums.

Ar mācību programmu var iepazīties ŠEIT

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 26536985 (Aigai) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv

Dalībnieku skaits ierobežots!

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu. Papildus aicinām atsūtīt skanētus skenētus dokumentus, kuri pierāda iesaisti nozarē, t.i., lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs. Kā apliecinošie dokumenti var būt zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir zeme, mežs, LAD EPS izdruka, ja 2019. gadā esat pieteicies platību maksājumiem. Uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Mācību laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

LAP 2014.-2020. pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD 180319/P16

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Papildus informācija:

www.lzf.lv

Aiga Kuzma

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija”

Biroja vadītāja

T.26536985

info@lzf.lv