Darbu sāk jauns elektroniskais palīgs lauksaimniekiem atbalsta finansējuma efektīvākai ieguldīšanai – Tehnikas un iekārtu katalogs

Ceturtdien, 10. jūnijā, darbu sāk Tehnikas un iekārtu katalogs, ko izstrādājusi Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) un Lauku atbalsta dienestu (LAD), lai atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Lielu atbalstu kataloga izveidošanā sniedza arī Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija. Katalogs ir pieejams kā elektroniskais rīks LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Plānots, ka Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas un iekārtu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, veicinot efektīvāku ES finansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD kontroles funkcijas.

Kaut arī pieteikšanās kārta LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ir paredzēta 2021. gada rudenī, katalogs sāk savu darbību jau šodien, lai tehnikas un iekārtu ražotāja rūpnīcas oficiālie pārstāvji  varētu savlaikus iesniegt izvērtēšanai savu piedāvājumu iekļaušanai katalogā.

Savukārt LLKC kā neatkarīga iestāde nodrošinās tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas ekspertu komisijas darbību tehnikas un iekārtu izmaksu noteikšanai un tās iekļaušanai katalogā. LLKC izvēlētie eksperti dos slēdzienu par tehnikas un iekārtu cenas atbilstību vidējai tirgus cenai saskaņā ar vērtēšanas metodiku un apstiprinās vai noraidīs iesniegto pieteikumu par tehnikas un iekārtu cenas ievietošanu katalogā.

Galvenā kataloga priekšrocība – samazināsies lauksaimnieku patērētais laiks projekta pieteikuma aizpildīšanai, kā arī būs vieglāk izvēlēties atbilstošu tehniku un iekārtas iecerētā projekta īstenošanai. Samazināsies kļūdu rašanās iespējas izmaksu pamatojošās projekta dokumentācijas sagatavošanā un pārbaudē. Tā kā iegādāties varēs tikai to tehniku vai iekārtas, kas ir iekļautas katalogā, būs arī ērtāk izvēlēties sev nepieciešamo – nebūs jāizvēlas lētākā un, iespējams neatbilstošākā, tehnika. Šāda pieeja ļaus saīsināt arī laiku, kas nepieciešams LAD, vērtējot konkrēto projektu.

Katalogā katrai tehnikas un iekārtai būs iespējami trīs komplektāciju piedāvājumi – bāzes un divas bagātīgāk aprīkotas komplektācijas.

Process no konkrētās tehnikas vai iekārtas iekļaušanas katalogā līdz tās iegādei būs vienkāršs:

  1. tehnikas un iekārtu tirgotājs iesniegs piedāvājumu katalogam;
  2. tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas komisija izvērtēs tā cenas atbilstību;
  3. lauksaimnieks izvēlēsies atbilstošo tehniku vai iekārtu no kataloga;
  4. izvēlētā tehnika vai iekārta automātiski tiks ierakstīta projekta pieteikuma tāmē.

Metodika “Tehnikas un iekārtu vienību izmaksu standarta likmes noteikšana un tās iekļaušana Tehnikas un iekārtu katalogā” ir pieejama ŠEIT.

LAD tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta metodika ar “soli pa solim” Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanai.

LAD sadarbībā ar LLKC un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju 15.jūnijā organizēs mācību semināru par Tehnikas un iekārtu kataloga ieviešanu tehnikas un iekārtu ražotāja rūpnīcas oficiāliem pārstāvjiem un arī lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām. Informācija par semināru sekos LAD tīmekļa vietnē.

Informācijas avots: ZM