Mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā bioloģiskos līdzekļus iekļaus uz pieciem gadiem

Valdība otrdien, 11. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumos, lai precizētu noteikumos ietvertās prasības par mēslošanas līdzekļu izmantošanu bioloģiskajā ražošanā – atbilstoši jaunajam ES regulējumam

Pēc noteikumu stāšanās spēkā mēslošanas līdzekļi un substrāti sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā” tiks iekļauti uz pieciem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas un tos varēs izmantot bioloģiskajā ražošanā.

Turpmāk vairs nebūs atšķirīgi nosacījumi mehānisko maisījumu gatavotājiem,- tie tiks uzskatīti par ražotājiem un uz tiem attieksies visi tie paši nosacījumi, kas uz ražotājiem.

Grozījumi skar arī testēšanas pārskatu par detonācijnoturību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu virs 28 procentiem. Turpmāk detonācijnoturības pārskats šādiem slāpekli saturošiem amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem nedrīkstēs būt vecāks par 12 mēnešiem, jo, tos uzglabājot, var mainīties mēslošanas līdzekļu kvalitāte.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots : ZM