Reģionālajos semināros visā Latvijā informē par atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2023. gadā – SEMINĀRU NORISES GRAFIKS_MARTS

2023. gadā Zemkopības ministrija (ZM) sāk īstenot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā Latvijas lauku attīstībai paredz 2,5 miljardus EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ZM sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) janvārī, februārī un martā Latvijas reģionos organizēs 23 informatīvos seminārus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

Semināros ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; VAAD jaunā lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

SEMINĀRI MARTĀ

2. martā, ceturtdienā, AUGŠDAUGAVAS novada kultūras centrā  “Vārpa”,  Dobeles ielā 30, Daugavpilī, sākums plkst. 11.00

3. martā, piektdienā, KRĀSLAVAS novadā, Krāslavas kultūras namā, Rīgas ielā 26, Krāslavā, sākums plkst. 10.00

9. martā, ceturtdienā, RĒZEKNES novadā Bērzgales pagasta kultūras namā, Rītupes ielā 34, Bērzgalē, sākums plkst. 12.00

10. martā, piektdienā, PREIĻU novadā Riebiņu kultūras namā, Saules ielā 8, Riebiņos, sākums plkst. 10.00

16. martā, ceturtdienā, JĒKABPILS novadā Biržu tautas namā, Biržu ielā 11, Biržos, Salas pagastā, sākums plkst. 11.00

17. martā, piektdienā,  AIZKRAUKLES novadā Aizkraukles kultūras centrā,  Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, sākums plkst. 11.00

23. martā, ceturtdienā, BALVU novadā Balvu kultūras un atpūtas centrā,  Brīvības ielā 61, Balvos, sākums plkst. 12.00

24. martā, piektdienā, MADONAS novadā Barkavas kultūras namā, Brīvības ielā 7, Barkavā, , sākums plkst. 10.00

30. martā, ceturtdienā, VENTSPILS novadā Ventspils kultūras centrā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, sākums plkst. 11.00

 Par norises vietām informācija sekos arī Lauku tīkla mājaslapā.

Pirms semināriem aicinām Lauku tīkla mājaslapā iepazīties ar jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023. gada.

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt, rakstot uz adresi laukutikls@llkc.lv.

Plašākai informācijai: Liene Feldmane, Valsts Lauku tīkla sekretariāts – tālr. 29334520, Liene.Feldmane@llkc.lv vai LLKC reģionālajos birojos.